Trị viêm tayChi tiết

Trị viêm tay

3.000.000đ1.500.000đ
Tắm trắng phi thuyềnChi tiết

Tắm trắng phi thuyền

1.000.000đ500.000đ
Tan mỡ lưngChi tiết

Tan mỡ lưng

1.600.000đ800.000đ
Thanh lọc daChi tiết

Thanh lọc da

400.000đ199.000đ
Triệt nguyên tay Chi tiết

Triệt nguyên tay

3.200.000đ1.600.000đ
Triệt 1/2 tay Chi tiết

Triệt 1/2 tay

2.800.000đ1.400.000đ