13/07 Chính sách dịch vụ

Chính sách bảo mật

 

Website của Kama Home Spa coi trọng việc bảo mật thông tin của khách hàng và cam kết thực hiện tốt nhất trách nhiệm bảo vệ thông tin của quý khách. 

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Kama Home Spa. Khi quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ của Kama Home Spa có nghĩa khách hàng đồng ý với những nội dung chúng tôi liệt kê trong chính sách bảo mật này.

NHỮNG THÔNG TIN THU THẬP TỪ KHÁCH HÀNG

Để quý khách hàng có thể sử dụng đầy đủ tất cả các tiện ích trên Kama Home Spa, chúng tôi cần thu thập các thông tin sau:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Facebook
  • Địa chỉ cư trú
  • Dịch vụ/sản phẩm khách hàng sử dụng
  • Thông tin khách hàng cần giải đáp

Lưu ý: Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết kịp thời.

TIN TỨC CÙNG LOẠI