Triệt lông BikiniChi tiết

Triệt lông Bikini

4.000.000đ2.000.000đ
Triệt nguyên chân Chi tiết

Triệt nguyên chân

4.000.000đ2.000.000đ
Triệt lông lưng  Chi tiết

Triệt lông lưng

3.200.000đ1.600.000đ
Triệt lông bụng Chi tiết

Triệt lông bụng

3.200.000đ1.600.000đ
Triệt lông - 1/2 chânChi tiết

Triệt lông - 1/2 chân

3.600.000đ1.800.000đ
Triệt nguyên tay Chi tiết

Triệt nguyên tay

3.200.000đ1.600.000đ
Triệt 1/2 tay Chi tiết

Triệt 1/2 tay

2.800.000đ1.400.000đ
Triệt lông mặt  Chi tiết

Triệt lông mặt

2.000.000đ1.000.000đ
Triệt lông nách  Chi tiết

Triệt lông nách

800.000đ400.000đ
Triệt lông mép  Chi tiết

Triệt lông mép

400.000đ200.000đ