13/07 Chính sách dịch vụ

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

 

Khách hàng thanh toán ngay khi đồng ý sử dụng dịch vụ, mua hàng tại KAMA HOME SPA hoặc thời gian và giá trị thanh toán theo thoả thuận giữa hai bên

Giá trị dịch vụ, hàng hoá được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ còn hạn sử dụng và có khả năng thanh toán.

 Thanh toán trực tiếp tại quầy thu ngân.

Chuyển khoản tới số tài khoản ngân hàng của  KAMA HOME SPA

TIN TỨC CÙNG LOẠI